Choď na obsah Choď na menu
 


O PROJEKTE

Biologický (zelený) odpad produkuje každý z nás. Ide napríklad o zvyšky jedál, šupy ovocia a zeleniny alebo rôzny záhradný odpad. Takýto odpad však v skutočnosti odpadom nie je. Je to potenciálny zdroj živín pre našu pôdu. Bohužiaľ takýto odpad často končí spolu s iným odpadom na skládkach. Je to veľká škoda.

Preto sa naša škola rozhodla vypracovať projekt, ktorý by oboznámil žiakov i verejnosť s týmto spôsobom likvidácie bioodpadov.

Ciele nášho projektu:

1. Zistiť informovanosť verejnosti o možnostiach kompostovania.

2. Vytvoriť informačný leták o kompostovaní záhradného odpadu a rozšíriť ho medzi občanov.

3. Vybudovať kompostovisko v sade školy.

4. Umožniť základným školám a verejnosti prezrieť si proces kompostovania.

 

Z ankety medzi občanmi mesta a žiakmi vyplývala slabá informovanosť o kompostovaní. Preto sme vytvorili informačný leták o tomto spôsobe odstraňovania bioodpadu, ktorý sme rozšírili medzi občanov mesta a okolia.

Obrázok

 

Aj u nás v škole produkujeme biologický odpad. V areáli našej školy sa nachádza ovocný sad, skleník a rôzna okrasná zeleň. Preto sme naším projektom chceli vyriešiť aj nakladanie s bioodpadmi v rámci školy. V sade sme vybudovali kompostovacie zásobníky. V nich kompostujeme pokosenú trávu, konáre ale aj odpad zo školskej kuchyne.

Obrázok

 Kompostovaním sa u nás v škole zaoberáme v rámci vyučovania. Vybudovaním kompostoviska priamo v areáli školy sme okrem teoretických informácií o kompostovaní získali aj praktické skúsenosti a zručnosti. Vďaka tomu sme si vyskúšali aj kompostovanie v praxi.

V rámci projektu sme pozvali žiakov ostatných škôl v meste ako aj verejnosť k nám, aby si prišli pozrieť kompostovanie.

Obrázok

 

Výsledky nášho projektu:

 1. Pomocou informačného letáčika sme zvýšili slabú informovanosť verejnosti o kompostovaní.
 2. Vybudovaním kompostoviska priamo v areáli školy sme pomohli riešiť nakladanie s bioodpadmi, ktoré sa produkujú v škole. Okrem teoretických vedomostí z vyučovania sme získali aj praktické skúsenosti.

 3. Umožnili sme žiakom a verejnosti oboznámiť sa s procesom kompostovania.

  

Pozrite si aj iné projekty školy: projekt Comenius TriNatural, projekt Leonardo ACTYFF

  

 

_________________________________________________________________________